Podstawy Prawne

 • Dyrektywa 2009/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków;
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 201 poz. 1240);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 33 poz. 195);

 • Normy:
 • PN-B 02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych.
 • PN-EN 13790 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzania i chłodzenia
 • PN-EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną
 • PN-B 03406 - Ogrzewnictwo – Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3
 • PN-EN 832 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania
 • PN-EN 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania
 • PN-EN ISO 14683 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne
 • PN-EN ISO 13370 - Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt


Certyfikaty Energetyczne        Podstawowe pojęcia        Podstawy prawne        Oferta        Kontakt

© 2009 Świadectwa Energetyczne - Jerzy Racki   |   Słupsk tel. +48 059 843 72 08   |   Projektowanie Stron Retus